děti

Aktuality

 

 

      NABÍZÍME PRÁCI 

      - na pracovní pozici fundraiser / fundraiserka. 

          Více informací zde.
 
 
     ZAPOJTE SE S NÁMI

     


  

 

 

 

28. 9. 2017 na setkání našich dárců a příznivců

   

       Více informací najdete stránkách Nadačního fondu Betlém nenarozeným www.nfbetlem.cz.
 
 

11. 10. 2017 do poradny Cesta těhotenstvím na program

      VÝCHOVA ZÁBAVOU? Rozvíjíme děti hrou...

       Podrobnosti najdete zde.

 

12. 10. 2017 do Azylového domu pro těhotné ženy v tísni v Hamrech
     u Hlinska na

     Přednášku s diskusí s psycholožkou PhDr. Hanou Mervartovou

       Podrobnosti najdete  zde.

 

25. 10. 2017 do poradny Cesta těhotenstvímna vzdělávací program

     KOMUNIKACE DĚTÍ RANÉHO VĚKU

       Podrobnosti najdete zde.

 

Na dovolenou s dobrým pocitem

      

      Nabídku ubytování najdete zde.

 

K nákupu v našem obchůdku Na jevišti

       Přijďte a vykročte do nového školního roku v novém! Podrobnosti  najdete  zde

 

 

 

Děkujeme!

Děkujeme Vám všem, kdo jste se zapojili do kampaně Dejme úsměv dětem. A rádi vyřizujeme poděkování také z Nadace Naše dítě.

Ráda bych jménem Nadace Naše dítě poděkovala za podporu kampaně Dejme úsměv dětem, díky níž se letos vybralo 5 118 426 Kč. Můžeme tak nabídnout velmi důležitou pomoc azylovým domům, Fondu ohrožených dětí, babyboxu, organizaci Helppes a rodinám, které se starají o handicapované děti. Mnohokrát za ně děkuji.

Zuzana Baudyšová, ředitelka Nadace Naše dítě

 

 

Třebovický koláč

Ve dnech 15. - 17. září se uskutečnil v prostorách parku v Ostravě Třebovicích hudební festival Třebovický koláč. Mezi doprovodnými aktivitami nechyběl ani stánek s našimi výrobky. Návštěvníky zaujal především ručně šitými taškami a dětským povlečením a my děkujeme všem, kdo nás podpořili zakoupením našich výrobků i svou návštěvou.

 

Šance pro dětský úsměv

Především dětem, jejichž mámy ve svém těhotenství prožívají tíseň nebo nepřijetí, slouží náš Azylový dům pro těhotné ženy v tísni v Hamrech u Hlinska. V lednu oslavíme  již 10 let od jeho otevření. Za dobu jeho provozu v něm našlo pomoc, zázemí,  podporu i novou šanci již 121 matek a 154 dětí.

Děkujeme Vám všem, kdo nás v tomto díle podporujete. Bez Vás bychom to nedokázali.

 

 

 

Masáže dětí a kojenců

Po prázdninách se v poradně Cesta těhotenstvím opět rozjíždějí vzdělávací programy pro těhotné maminky a rodiče s dětmi do 4 let.

Prvním setkáním, ve středu 13. září, provedla porodní asistentka Zuzana Švancerová, která předvedla a vysvětlila základy baby masáží. Přítomní rodiče si je mohli hned v praxi vyzkoušet.

Spokojená byla nejen masírovaná miminka, ale také jejich starší sourozenci, kteří se bavili v hracím koutku.

 

 

 

Dobrovolnická návštěva na konci prázdnin

Opálení letním sluníčkem a bohatší o prázdninové zážitky se sešli naši dobrovolníci na další brigádě v azylovém domě. Byli velmi vítáni. Na jejich ochotné ruce čekala především zahrada domu. Bylo potřeba posekat trávu, prořezat zarostlý plot, ale také zkrášlit a okopat skalku. A protože práce šla všem hezky od ruky, zbylo dost času také na povídání, hru s dětmi a prázdninové opékání špekáčků.

Děkujeme všem našim dobrovolníkům za milou návštěvu, povzbuzení i kus poctivé práce ☺.

 

 

 

Inspirativní povzbuzení

Inspirací a svědectvím velkorysosti se pro nás stal dar novomanželů Jaroslala a Anny, kteří si na své svatbě přáli, aby jejich hosté místo nákupu svatebních darů podpořili činnost naší organizace. Darovali nám úctyhodných 8 080 Kč. Děkujeme!

Jejich příspěvek je pro nás nejen velkou pomocí, ale především velmi milým povzbuzením.

 

 

 

Milý letní dárek

Milý letní dárek dostali malí obyvatelé našeho azylového domu od pana Josefa Dostála, který na jejich pískoviště na zahradě domu přivezl nový písek. Děti byly nadšené a hned každému důležitě oznamovaly, že jsou na pláži .

Děkujeme!

 

 

Rozhovor s naším dobrovolníkem

Dobrovolníci patřili a patří neodmyslitelně k životu naší organizace. Jejich podpora je velmi pestrá. Jezdí na pravidelné brigády do azylového domu, podporují nás finančně, hrají divadelní představení pro příznivce a dárce, šíří poselství úcty k životu dál ve svém okolí a jsou k dispozici pro to, co je právě potřeba. A to bez ohledu na to, že i oni sami mají své rodiny, svá zaměstnání, své starosti. Co jim dává sílu a inspiraci?

Do rozhovoru s jedním naším dobrovolníkem se můžete začíst nebo zaposlouchat právě zde.