děti

Další prorodinné aktivity

Obecně prospěšná společnost Dlaň životu realizuje v současnosti v rámci dalších prorodinných aktivit dva projekty: 

 

Tání ledů

Cílem projektu je příprava a realizace smysluplně prožitého dne pro 100 až 120 dětí. Program dne probíhá v přírodě a jeho snahou je zprostředkovat dětem pohled na pozitivní lidské hodnoty a pomoci dětem ujasnit si vlastní postoj k nim. 

Pohádka nejen pro děti

Projekt zahrnuje přípravu a realizaci pohádkového představení pro děti a podporuje rodinu i vztahy mezi rodiči a dětmi prostřednictvím společně prožívané tvořivé aktivity.

 

Cesta ve svítání

Cílem projektu je nabídnout mladým lidem od 15 do 30 let prostor k setkání, vzájemnému sdílení i sebepoznání při společné zážitkové aktivitě. Pro mladé lidi je připraven večer se společným programem a pak den v přírodě plný překvapení, zážitků i tichého zamyšlení.

 

 

 

 

©2010 OPS Dlaň životu | webdesign eLoading