děti

Nabídka pro každého... / Obchůdek v domě

K založení obchůdku Na jevišti dovedla pracovníky azylového domu zkušenost se zacházením darů dárců - použitého oblečení - které je určeno klientkám a dětem azylového domu. Postupem času se pomoc tohoto typu stala natolik bohatou, že pracovnice domu přemýšlely nad tím, jak oblečení dobře využít. Třeba i pro potřebné za hranicemi azylového domu.

Smysl obchůdku vidíme v tom, že oblečení poslouží lépe potřebným. Tím je zároveň lépe naplněno i přání dárců - aby oblečení, které darovali, ještě pomáhalo.

 

Nenechte si ujít!


 

 

 

 

©2010 OPS Dlaň životu | webdesign eLoading