děti

Našim dárcům

Pro radost

Vážení přátelé,

s přáním krásného jara plného slunce i naděje nových začátků Vás chceme pozdravit a poděkovat Vám za Vaši podporu a přízeň. 

Za podporu zvlášť děkujeme:

  • Ing. Janu Víchovi, jednateli firmy OPTYS, spol. s r. o., za vstřícnost při zajištění grafického zpracování a tisku výroční zprávy
  • Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové za věcný dar hygienických potřeb

 S vděčností za spolupráci na tomto díle 

Marcela Holeňová, ředitelka

 

 

 

 

 

©2010 OPS Dlaň životu | webdesign eLoading