děti

O nás

Milí přátelé a kolegové,
vážení dárci a příznivci,
 
 
vítám Vás na stránkách naší Obecně prospěšné společnosti Dlaň životu.
 
Nabízíme zde stručné a zhuštěné informace o tom, o co se v naší organizaci snažíme.
 
Byla bych velice ráda, kdybyste na těchto stránkách našli odpovědi na své otázky. Já i moji kolegové jsme Vám ale také k dispozici na uvedených kontaktech. Rádi Vás uslyšíme.
 
Přijměte prosím také pozvání na všechny aktivity, které Vám nabízíme v sekci Aktuality - jste srdečně zváni k návštěvě našich projektů a k účasti na našich akcích.
 
S úctou a díky za vše, čím nás obohacujete
 
 
Mgr. Marcela Holeňová
ředitelka
 
__________________________________________________________________________ 

 

Obecně prospěšná společnost Dlaň životu byla založena 22. prosince 2002 podpisem zakládací smlouvy. Dne 2. srpna 2003 byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 149.  

  

Poslání organizace

S vědomím, že každý má právo na život a lidský život je hoden ochrany již před narozením, nabízí společnost pomoc a ubytování těm matkám, kterým se přijetí počatého života tak zkomplikovalo, že přemýšlejí nad jeho ukončením.

V rámci uvedených obecně prospěšných služeb společnost poskytuje sociální službu Azylový dům pro těhotné ženy v tísni a další služby v oblasti podpory rodiny.
 

 

 

©2010 OPS Dlaň životu | webdesign eLoading