děti

Projekt CESTA MATEŘSTVÍM

O projektu

Cílem projektu Cesta mateřstvím je rozvoj rodičovských kompetencí u matek ubytovaných v azylovém domě pro těhotné ženy v tísni a matky s dětmi do 7 let. V rámci realizovaných aktivit jsou vytvářeny příležitosti k intenzivnější práci s klientkami na osvojení a rozvinutí mateřské role.

Také v roce 2017 se tato práce s klientkami soustředí především na rozvoj komunikačních dovedností v rámci setkávání s psychologem a na zlepšení komunikace mezi matkou a dítětem prostřednictvím videotréninku interakcí.

 

___________________________________________________________________________
            

 Aktivity projektu Cesta mateřstvím jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV a z rozpočtu Města Hlinska.

©2010 OPS Dlaň životu | webdesign eLoading